Przedsiębiorco, przygotuj się na nowe prawo i nowe obowiązki dotyczące Sygnalistów

Przedsiębiorcy mają jeszcze trochę czasu na wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej „dyrektywa”), jednakże obowiązków z tym związanych jest też sporo. Dlatego też Przedsiębiorco im wcześniej zaczniesz tym lepiej dla Ciebie. Dzień 17 grudnia 2021 r. to termin, w którym …

Przedsiębiorco, przygotuj się na nowe prawo i nowe obowiązki dotyczące Sygnalistów Read More »

Przekształcenie jednoosobowej działalności w sp. z o.o.

Przepisy prawa dają przedsiębiorcy możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w osobę prawną, jaką jest sp. z o.o. Nie jest możliwe przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną. Co istotne z punktu przedsiębiorcy w momencie podejmowania przez niego decyzji o przekształceniu, to to, że: 1. Spółce powstałej w wyniku przekształcenia przysługują wszystkie prawa i obowiązki …

Przekształcenie jednoosobowej działalności w sp. z o.o. Read More »

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

O obniżeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej mówi nam art. 455 Kodeksu spółek handlowych i  może to nastąpić w drodze zmiany Statutu spółki poprzez: 1. umorzenie części akcji lub wydzielenie (w przypadku podziału), 2. obniżenie wartości nominalnej akcji lub połączenie akcji. Postępowanie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej składa się z trzech etapów. 1. PODJĘCIE UCHWAŁY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE …

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej Read More »

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Ile będzie Cię to kosztowało?

By rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą, trzeba ją zarejestrować w urzędzie gminy lub miasta osobiście lub wysłać elektronicznie wniosek.   Oczywiście, jeżeli zakładasz działalność po raz pierwszy możesz liczyć na pewne ulgi w odprowadzaniu składek do ZUS.   PROCEDURA ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI:   możesz wysłać elektronicznie wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej …

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Ile będzie Cię to kosztowało? Read More »